Славяно-греческое училище

для изучающих церковнославянский и греческий языки


Притeкъ же філjппъ ўслhша є3го2 чтyща прbр0ка и3сaію и3 речE: ќбw разумёеши ли, ћже чтeши; Source: Деяния апостолов 8:30