Славяно-греческое училище

для изучающих церковнославянский и греческий языки


Се2, стою2 при две1рехъ и3 толкY: ѓще кто2 ўслы1шитъ глaсъ мо1й и3 tве1рзетъ двє1ри, вни1ду къ немY и3 вечерsю съ ни1мъ, и3 то1й со мно1ю. Source: Откровение 3: 20